Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента – Дуња Радовић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента за ужу научну област Транспортно инжењерство.

Прилог: Извјештај