Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка копир апарата“ за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву

Прилог: Образац