Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора – Бартоломеј Станковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета: Клавир – главни предмет.

Прилог: Извјештај