Старт / Вијести - Факултет пословне економије / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора – Бранислав Јањетовић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора – Бранислав Јањетовић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, ужа научна област Рачуноводство и ревизија.

Прилог: Извјештај