Старт / Обавјештења - Универзитет / Лицитација / Други јавни позив за продају хаварисаног путничког моторног возила путем јавне лицитације

Други јавни позив за продају хаварисаног путничког моторног возила путем јавне лицитације