Старт / Вијести - Електротехнички факултет / Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент – Миодраг Форцан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент – Миодраг Форцан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент, ужа научна област Електроенергетика

Прилог: Извјештај