Старт / Вијести - Академија ликовних умјетности / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за реизбор/избор у aкадемско звање доцента/ванредог професора – Таида Јашаревић Хефорд

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за реизбор/избор у aкадемско звање доцента/ванредог професора – Таида Јашаревић Хефорд

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за реизбор/избор у aкадемско звање доцента/ванредог професора, ужа умјетничка област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) група предмета Графика

Прилог: Извјештај