Писмени позив за достављање понуда за јавну набавку „Набавка услуга репрезентације (услуге ресторана)“ за потребе Факултета пословне економије Бијељина

Прилог: Писмени позив