Старт / Сва Обавјештења / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка роба за потребе бифеа“ за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка роба за потребе бифеа“ за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву

Прилог: Одлука