Старт / Вијести - Универзитет / Инструкција ресорног Министарства о омогућавању наставног процеса на даљину

Инструкција ресорног Министарства о омогућавању наставног процеса на даљину

Инструкција ресорног Министарства о омогућавању наставног процеса на даљину, у вријеме примјене Наредбе бр. 19.02/616-7/20 од 10.03. 2020. године.