Старт / Вијести - Економски факултет - Пале / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор – Никола Глуховић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор – Никола Глуховић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, ужа научна област Маркетинг

Прилог: Извјештај