Оглас о продаји путничког моторног возила путем лицитације