Старт / Вијести - Технолошки факултет / Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за поновни избор у звање наставника страног језика и вјештина на нематичном факултету – Весна Цвијетиновић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за поновни избор у звање наставника страног језика и вјештина на нематичном факултету – Весна Цвијетиновић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за поновни избор у звање наставника страног језика и вјештина на нематичном факултету за ужу научну област Специфични језици (Англистика).

Прилог: Извјештај

Обавјештење