Образац реализације уговора за јавну набавку “Набавка моторног возила” за потребе Правног факултета Пале

Прилог: Образац