Старт / Вијести - Педагошки факултет / Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног проферсора – Драгица Милинковић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног проферсора – Драгица Милинковић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног проферсора, ужа научна област Методика васпитнообразовног рада, Педагошки факултет у Бијељини

Прилог: Извјештај