Старт / Вијести - Факултет пословне економије / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента – Наташа Тешић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента – Наташа Тешић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Актуарство

Прилог: Извјештај