Старт / Вијести - Академија ликовних умјетности / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента- Витослав Шалварица

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента- Витослав Шалварица

Извјештај Kомисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Умјетност (стваралаштво-сви облици стваралаштва), група предмета Сликарство.

Прилог:Извјештај