Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације – Ганимета Бакаловић

Извјештај комисије о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације – Ганимета Бакаловић

Прилог: Извјештај