Старт / Вијести - Машински факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка канцеларијског и компјутерског материјала“ за потребе Машинског факултета, ЛОТ 2-Компјутерски материјал

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка канцеларијског и компјутерског материјала“ за потребе Машинског факултета, ЛОТ 2-Компјутерски материјал

Прилог: Одлука