Старт / Сва Обавјештења / Oдлука о избору најпвољнијег понуђача за јавну набавку: “Набавка робе за потребе бифеа” за потребе Медицинског факултета Фоча

Oдлука о избору најпвољнијег понуђача за јавну набавку: “Набавка робе за потребе бифеа” за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Oдлука