Старт / Сва Обавјештења / Одлука о избору најпвољнијег понуђача за јавну набавку: “Набавка лабораторијске опреме” за потребе Медицинског факултета Фоча

Одлука о избору најпвољнијег понуђача за јавну набавку: “Набавка лабораторијске опреме” за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука