Старт / Вијести - Саобраћајни факултет / Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Светлана Терзић

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Светлана Терзић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Маркетинг, ужа образовна област маркетинг – Светлана Терзић

Прилог: Извјештај Светлана Терзић