Старт / Вијести - Академија ликовних умјетности / Извјештај комисије о избору у звање доцента – Ирена Стопић

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Ирена Стопић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета Графика – Ирена Стопић

Прилог: Извјештај Ирена Стопић