Конкурс за избор у звања (03.07.2019.)

Универзитет у Источном Сарајеву објављује конкурс за избор у наставничка и сарадничка звања на организационим јединицама:

  • Филозофски факултет Пале
  • Машински факултет Источно Сарајево
  • Медицински факултет Фоча
  • Факултет пословне економије Бијељина
  • Педагошки факултет Бијељина
  • Пољопривредни факултет Источно Сарајево

Прилог: Конкурс