Старт / Вијести - Факултет пословне економије / Образац реализације уговора

Образац реализације уговора

Образац реализације уговора за јавну набавку „Услуге осигурања од незгоде“ за потребе Факултета пословне економије Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Образац