Start / Sva Obavještenja / Obrazac realizacije ugovora

Obrazac realizacije ugovora

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Usluge osiguranja od nezgode“ za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Obrazac