Старт / Вијести - Универзитет / Обавјештење о висини школарина на Универзитету у Источном Сарајеву у академској 2019/20. години

Обавјештење о висини школарина на Универзитету у Источном Сарајеву у академској 2019/20. години

У складу са Одлуком Владе Републике Српске (Службени гласник РС број 52/19) утврђене су висине школарине у академској 2019/20. години за редовне студенте који суфинансирају своје школовање на јавним високошколским установама у Републици Српској.

У складу са наведеном Одлуком за редовне студенте првог циклуса студија који суфинансирају своје школовање износ школарине је сљедећи:
– за студијске програме Медицинског факултета, Музичке академије и Академије ликовних умјетности – 660 КМ;
– за све остале студијске програме – 440 КМ.

Висина школарине за редовне студенте другог циклуса студија који суфинансирају своје школовање за све студијске програме износи 880КМ осим за студијске програме Академије ликовних умјетности и Музичке академије гдје школарина износи 1 500 КМ.

У складу са Одлуком плаћања школарине и плаћања износа који је утврђен као накнада за обнову године у случајевима када први пут обнављају поједину годину студија, до навршене 26. године живота, ослобођени су:
– студенти – дјеца огинулих несталих бораца ВРС,
– студенти – дјеца ратних и војних инвалида БРС прве и друге категорије
– Студенти – инвалиди ВРС од прве до пете категорије
– студенти са инвалидитетом и
– студенти – дјеца без оба родитеља.

Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од треће до шесте категорије до навршених 26 година живота плаћају 50% од утврђеног износа школарине односно плаћају 50% од иноса који је утврђен као накнада за обнову године у случајевима када студенти из ових категорија први пут обнављају поједину годину студија.

Редовни студенти са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама до навршених 26 година живота плаћају 50% од утврђеног износа школарине, односно плаћају 50% од иноса који је утврђен као накнада за обнову године у случајевима када студенти из ове категорије први пут обнављају поједину годину студија.

Oдлуком Управног одбора Универзитета утврђена је висина школарине за студенте првог и другог циклуса студија студијских програма Универзитета који самофинансирају своје школовање, ванредне студенте, студенте стране држављане и студенте Републике Црне Горе за академску 2019/20. годину.

На основу Споразума о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања учесника и студената студенти држављани Републике Србије плаћају исти износ школарине као и студенти држављани Босне и Хецеговине.

Прилог:
Одлука Владе Републике Српске о висини школарине за редовне студенте који суфинансирају своје школовање на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2019/20. годину

Одлука Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву о висини школарине за студенте првог и другог циклуса студија студијских програма Универзитета који суфинансирају своје школовање, ванредне студенте и студенте стране држављане за академску 2019/20. годину