Старт / Вијести - Филозофски факултет / Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – нема пријављених кандидата

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – нема пријављених кандидата

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног за ужу научну област Клиничка психологија

Прилог: Извјештај