Старт / Вијести - Педагошки факултет / Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Владан Тодић

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Владан Тодић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна област Математичка анализа и примјене (ужа образовна област Математичка анализа и примјене – Владан Тодић

Прилог: Извјештај Владан Тодић