Старт / Обавјештења - Универзитет / Конкурси / Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2019/2020. години

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2019/2020. години

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1271/19 од 24.05.2019. године, о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2019/2020. години на јавне високошколске установе и Одлуке Сената Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-С-25- LX/19 од 31.01.2019. године, расписује се Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2019/2020. години на Универзитету у Источном Сарајеву.

Прилог:
Конкурс
Посебне одредбе/ први и други циклус студија
Општи и посебни услови за трећи циклус студија