Старт / Вијести - Факултет пословне економије / Обрaзац реализације уговора за јавну набавку

Обрaзац реализације уговора за јавну набавку

Обрaзац реализације уговора за јавну набавку „Рачунарска опрема и потрепштине“ за потребе Факултета пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Образац