Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка услуга колективног осигурања радника“ за потребе Саобраћајног факултета Добој.

Прилог: Одлука