Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Владимир Турунташ

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Владимир Турунташ

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Педијатрија (ужа образовна област Педијатрија) – Владимир Турунташ

Прилог: Извјештај Владимир Турунташ