Старт / Сва Обавјештења / Основни елементи уговора за јавну набавку

Основни елементи уговора за јавну набавку

Основни елементи уговора за јавну набавку са референцом: „Набавка услуга штампања“ за потребе Филозофског факултета Пале Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Основни елементи уговора