Старт / Сва Обавјештења / Основни елементи уговора за јавну набавку

Основни елементи уговора за јавну набавку

Основни елементи уговора за јавну набавку са референцом: „Набавка услуга штампања“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта: „REady for BUSiness, Integrating and validating practical entrepreneurship skills in engineering and ICT studies – REBUS“

Прилог: Основни елементи уговора