Старт / Вијести - Пољопривредни факултет / Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Грујица Вицо

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Грујица Вицо

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна/умјетничка област Економика пољопривреде – Грујица Вицо

Прилог: Извјештај Грујица Вицо