Старт / Све Aктуелности / У Бањалуци одржан састанак конзорцијума Европске мреже предузетништва Републике Српске (EUNORS)

У Бањалуци одржан састанак конзорцијума Европске мреже предузетништва Републике Српске (EUNORS)

На Економском факултету Универзитета у Бањој Луци 11. априла одржан је састанак конзорцијума Европске мреже предузетништва Републике Српске (EUNORS). EUNORS мрежу, поред Универзитета у Источном Сарајеву (УИС), чине Универзитет у Бањој Луци, Привредна комора Републике Српске, Иновациони центар Бања Лука и координатор EUNORS -а Агенција за развој малих и средњих предузећа Републике Српске.

Састанку конзорцијума су у име Универзитета у Источном Сарајеву присуствовали проф. др Драган Вујадиновић и мр Милан Вукић са Технолошког факултета, доц. др Александар Стјепановић са Саобраћајног факултета и др Ненад Марковић из Ректората Универзитета у Источном Сарајеву.

Теме састанка односиле су се на преглед урађених активности у 2019. години и план активности EUNORS -а за остатак године, радни програм COSME 2020-2021, израду комуникационе стратегије, унапређење EUNORS веб странице, снимање заједничких видео клипова о успјешним причама, радни програм H2020 2020-2021 и обукама везаних за Improve платформу, тематске и секторске групе. Динамика активности је у потпуности усаглашена између свих партнера и очекује се испуњење свих програмских активности у току 2019. године.

Европска мрежа предузетнишва Републике Српске (EUNORS) представља инструмент подршке предузећима како би се подстакао њихов развој и јача сарадња са организацијама из Европске Уније. Ова мрежа има за циљ обједињавање услуга пружања практичних информација и помоћи малим и средњим предузећима, информисање и практичну помоћ приступа Европским фондовима, информисање о домаћим истраживачким у научно технолошким развојним могућностима, подизање свијести о значају иновативности и могућностима трансфера технологија и повећања конкурентности.

Своје активности институције EUNORS мреже реализују путем организације различитих пословних сусрета, развоја иновативних потенцијала, услуга трансфера технологије, савјета у подручју интелектуалног власништва, интернационализације пословања, вођења базе пословне сарадње и комерцијалних профила малих и средњих предузећа, базе технолошке сарадње, као и путем партнерства у пројектима Европске уније.