Старт / Вијести - Факултет физичког васпитања и спорта / Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Миломир Тривун

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Миломир Тривун

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног или ванредног професора, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке (и ужа образовна област Кинезиологија индивидуалних спортова) предмети: Пливање, Пливање 1 и Пливање 2 – Миломир Тривун

Прилог: Извјештај Миломир Тривун