Старт / Вијести - Педагошки факултет / Извјештај комисије о избору у звање наставник страног језика – Далиборка Јанковић

Извјештај комисије о избору у звање наставник страног језика – Далиборка Јанковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање наставник страног језика-наставник њемачког језика – Далиборкa Јанковић

Прилог: Извјештај Далиборка Јанковић