Старт / Вијести - Технолошки факултет / Извјештај комисије о реизбору у звање ванредног професора – Војислав Алексић

Извјештај комисије о реизбору у звање ванредног професора – Војислав Алексић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за реизбор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Хемијска технологија – Војислав Алексић

Прилог: Извјештај Војислав Алексић