Старт / Вијести - Факултет за производњу и менаџмент / Извјештај комисије о реизбору у звање доцента – Благоје Шупић

Извјештај комисије о реизбору у звање доцента – Благоје Шупић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за реизбор у академско звање доцент за научну област Међудисциплинарне друштвене науке – Благоје Шупић

Прилог: Извјештај Благоје Шупић