Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Сенка Милић

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Сенка Милић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Хирургија – трансфузијска медицина (ужа образовна област Хирургија) – Сенка Милић

Прилог: Извјештај Сенка Милић