Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „набавка горива“ за потребе Економског факултета Брчко Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Одлука