Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Синиша Којић, Миливоје Достић

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Синиша Којић, Миливоје Достић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Хирургија, ужа област образовања Хирургијa – Синиша Којић, Миливоје Достић

Прилог: Извјештај Синиша Којић, Миливоје Достић