Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о избору у звање доцента – Драгана Пухало Сладоје

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Драгана Пухало Сладоје

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Медицинска хемија (ужа образовна област Медицинска хемија са биохемијом) – Драгана Пухало Сладоје

Прилог: Извјештај Драгана Пухало Сладоје