Старт / Вијести - Саобраћајни факултет / Образац основних елемената уговора

Образац основних елемената уговора

Образац основних елемената уговора за јавну набавку „Набавка роба за потребе бифеа“ за потребе Саобраћајног факултета Добој Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Образац