Одлука о поништењу поступка јавне набавке

Одлука о поништењу поступка јавне набавке “Набавка лабораторијске опреме” ЛОТ 1 Софтвер CAD Tools за NextEngine 3D Scanner за потребе Машинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Одлука