Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Nabavka laboratorijske opreme“ LOT 1 Softver CAD Tools za NextEngine 3D Scanner za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka