Старт / Вијести - Факултет пословне економије / Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини

Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини

Пројекат „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“ се реализује у оквиру ширег пројекта подршке партнерствима за запошљавање у БиХ, који финансира ЕУ, а спроводи Међународна организација рада у БиХ. Град Бијељина – Одсјек за локални економски развој и европске интеграције је главни имплементатор Пројекта, а партнери су ЈУ Завод за запошљавање Р.С. – Биро Бијељина, Ј.У. Техничка школа „Михајло Пупин“ Бијељина, Привредна комора Републике Српске – Подручна привредна комора Бијељина, Факултет пословне економије Бијељина – Универзитет у Источном Сарајеву (УИС), као и бијељинска предузећа „СТЕКО ЦЕНТАР“ д.о.о. и „МЕГА ДРВО“ д.о.о.

Укупна вриједност пројекта је 412.791,87 КМ (без ПДВ-а) – донација: 352.328,31 КМ, учешће Града: 61.508,40 КМ.

Циљ пројекта је смањивање стопе незапослености у Бијељини, кроз развој институционалног оквира партнерства за развој људских потенцијала и јачање капацитета локалних актера за развој и спровођење мјера активне политике тржишта рада путем партнерства између цивилног, јавног и приватног сектора у складу са Циљевима одрживог развоја/ Агендом 2030.

Како би се омогућило повећање степена запослености на подручју града Бијељина, Пројектом је реализовано унапређење тржишта рада у складу са потребама привреде кроз обуку/преквалификацију и самозапошљавање са фокусом на рањиве групе незапослених лица. Кроз пројекат су запослене 35 особА: 19 ЦНЦ оператера и 16 особа у оквиру 12 новооснованих самосталних предузетничких радњи.

У складу са „Програмом оспособљавања за оператера на ЦНЦ машинама за обраду дрвета“ преквалификација се изводила у два дијела, теоретски и практични. Теоретски дио обуке изводио се у ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин“, а практични дио у привредним субјектима „СТЕКО ЦЕНТАР“ д.о.о. и „МЕГА ДРВО“ д.о.о. Свим полазницима практичног дијела обуке су били плаћени трошкови превоза и топлог оброка, љекарски преглед као и осигурање радника од повреде на раду. 50 особа (8 жена и 42 мушкарца) успјешно је положило завршни тест и стекло Увјерење о завршеном оспособљавању за оператера на ЦНЦ машинама за обраду дрвета. Како би се створили услови за дугорочно стварање стуручног кадра из облати обраде дрвета, али и метала, набављен је ЦНЦ обрадни центар за унапређење практичне наставе и образовање одраслих за Техничку школу „Михајло Пупин“ Бијељина укупне вриједности 59.400,00 БАМ без ПДВ-а.

Од 19 особа које су успјешно прошле предузетничку обуку (15 жена и 4 мушкараца) коју је реализовао Факултет пословне економије у Бијељини, на основу најбоље израђених Бизнис планова, за 12 обучених незапослених особа су обезбијеђена подстицајна средства, у износу од 4.000,00 ЕУР за регистрацију и покретање сопственог бизниса. На основу извјештаја власника предузетничких радњи, број запослених у 2019. ће се повећавати.

У оквиру пројекта формирана је и Радна група за запошљавање и образовање Града Бијељина, која се састоји од свих релевантних институција и дјелује у оквиру Привредног савјета Града. Задатак Радне групе се огледа у сагледавању потреба тржишта рада и предлагању мјера за унапређење привредног амбијента, како би се континуирано стварали бољи услови за запошљавање незапослених особа на подручју града Бијељина.