Kontinuiranom institucionalnom saradnjom do održivih radnih mjesta u Bijeljini

Projekat „Kontinuiranom institucionalnom saradnjom do održivih radnih mjesta u Bijeljini“ se realizuje u okviru šireg projekta podrške partnerstvima za zapošljavanje u BiH, koji finansira EU, a sprovodi Međunarodna organizacija rada u BiH. Grad Bijeljina – Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije je glavni implementator Projekta, a partneri su JU Zavod za zapošljavanje R.S. – Biro Bijeljina, J.U. Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ Bijeljina, Privredna komora Republike Srpske – Područna privredna komora Bijeljina, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina – Univerzitet u Istočnom Sarajevu (UIS), kao i bijeljinska preduzeća „STEKO CENTAR“ d.o.o. i „MEGA DRVO“ d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta je 412.791,87 KM (bez PDV-a) – donacija: 352.328,31 KM, učešće Grada: 61.508,40 KM.

Cilj projekta je smanjivanje stope nezaposlenosti u Bijeljini, kroz razvoj institucionalnog okvira partnerstva za razvoj ljudskih potencijala i jačanje kapaciteta lokalnih aktera za razvoj i sprovođenje mjera aktivne politike tržišta rada putem partnerstva između civilnog, javnog i privatnog sektora u skladu sa Ciljevima održivog razvoja/ Agendom 2030.

Kako bi se omogućilo povećanje stepena zaposlenosti na području grada Bijeljina, Projektom je realizovano unapređenje tržišta rada u skladu sa potrebama privrede kroz obuku/prekvalifikaciju i samozapošljavanje sa fokusom na ranjive grupe nezaposlenih lica. Kroz projekat su zaposlene 35 osobA: 19 CNC operatera i 16 osoba u okviru 12 novoosnovanih samostalnih preduzetničkih radnji.

U skladu sa „Programom osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta“ prekvalifikacija se izvodila u dva dijela, teoretski i praktični. Teoretski dio obuke izvodio se u JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin“, a praktični dio u privrednim subjektima „STEKO CENTAR“ d.o.o. i „MEGA DRVO“ d.o.o. Svim polaznicima praktičnog dijela obuke su bili plaćeni troškovi prevoza i toplog obroka, ljekarski pregled kao i osiguranje radnika od povrede na radu. 50 osoba (8 žena i 42 muškarca) uspješno je položilo završni test i steklo Uvjerenje o završenom osposobljavanju za operatera na CNC mašinama za obradu drveta. Kako bi se stvorili uslovi za dugoročno stvaranje sturučnog kadra iz oblati obrade drveta, ali i metala, nabavljen je CNC obradni centar za unapređenje praktične nastave i obrazovanje odraslih za Tehničku školu „Mihajlo Pupin“ Bijeljina ukupne vrijednosti 59.400,00 BAM bez PDV-a.

Od 19 osoba koje su uspješno prošle preduzetničku obuku (15 žena i 4 muškaraca) koju je realizovao Fakultet poslovne ekonomije u Bijeljini, na osnovu najbolje izrađenih Biznis planova, za 12 obučenih nezaposlenih osoba su obezbijeđena podsticajna sredstva, u iznosu od 4.000,00 EUR za registraciju i pokretanje sopstvenog biznisa. Na osnovu izvještaja vlasnika preduzetničkih radnji, broj zaposlenih u 2019. će se povećavati.

U okviru projekta formirana je i Radna grupa za zapošljavanje i obrazovanje Grada Bijeljina, koja se sastoji od svih relevantnih institucija i djeluje u okviru Privrednog savjeta Grada. Zadatak Radne grupe se ogleda u sagledavanju potreba tržišta rada i predlaganju mjera za unapređenje privrednog ambijenta, kako bi se kontinuirano stvarali bolji uslovi za zapošljavanje nezaposlenih osoba na području grada Bijeljina.

https://www.youtube.com/watch?v=Ws-3Pqoc4ZQ